Den Země

Přijeďte oslavit Den Země do ZOO Tábor. Čekají na vás komentovaná krmení nebo hry pro děti! Cílem Dne Země je upozornit na stav životního prostředí na naší planetě. Slaví se každoročně 22. dubna a hlásí se k němu společně lidé na celém světě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Z  programu vybíráme:

  • chodníček pro bosé nohy
  • hra s tématikou třídění odpadů
  • poznávání stop
  • a další

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options