HUSICE RUDOHLAVÁ

Dollarphotoclub_24459608

(Chloephaga rubidiceps)

ANGLICKY: RUDDY-HEADED GOOSE

NĚMECKY: ROTKOPFGANS

RUSKY: КРАСНОГОЛОВЫЙ ГУСЬ

TŘÍDA: ptáci

ŘÁD: vrubozobí

ČELEĎ: kachnovití

DÉLKA TĚLA: 50 – 60 cm

HMOTNOST: 1,5 – 2,5 kg

DÉLKA ŽIVOTA: 15 – 20 let

VÝSKYT: Husice rudohlavá se vyskytuje na jihu jihoamerického kontinentu. Obývá Falklandské ostrovy, v menší míře i travnaté pláně Argentiny a Chile.

husice rudokrká

ZPŮSOB ŽIVOTA:

 • žije na travnatých pláních a pobřežních pastvinách a loukách
 • spásá traviny a výhonky
 • populace na kontinentu během svého života migruje
 • mimo období rozmnožování žije v hejnech
 • mladí opouštějí hnízdo brzy po vylíhnutí, živí se bezobratlými živočichy a vegetací pod dohledem rodičů

ROZMNOŽOVÁNÍ:

 • staví si hnízdo v trávě
 • klade většinou 4 – 11 vajec
 • na vejcích sedí pouze samice
 • o mláďata se starají společně oba rodiče

ZAJÍMAVOSTI:

 • samec i samice jsou stejně zbarvení, jen samice je o něco menší
 • populace husic rudohlavých nacházející se v Argentině a Chile je málopočetná a nachází se v bezprostředním nebezpečí vyhynutí
 • nejvíce ji ohrožuje pes argentinský, který byl v Jižní Americe původně vysazen ke snížení populace zajíců
 • husice rudohlavá plave jen ve výjimečných případech
 • volání samců připomíná zvuk píšťalky, volání samice zní jako krákání
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options