ŽELVA VROUBENÁ

(Testudo marginata)

ANGLICKY: Margined Tortoise

NĚMECKY: Breitrandschildkröte

RUSKY: Окаймлённая сухопутная черепаха  

TŘÍDA: plazi

ŘÁD: želvy

ČELEĎ: želvovití

DÉLKA TĚLA: až 35 cm

HMOTNOST: 5 kg

DÉLKA ŽIVOTA: 100 – 140 let

VÝSKYT: Řecko od Peloponésu k Olympu a ostrovy Skyros, Poros a několik dalších ostrůvků (dříve i na Krétě), několik izolovaných lokalit v Albánii a v Itálii, včetně Sardínie a Sicílie (kde ale s největší pravděpodobností není původní)

ZPŮSOB ŽIVOTA:

  • ve volné přírodě žijí v suchém křovinatém porostě, na úbočích obklopených obdělávanou krajinou a někdy je nalézána i v olivových hájích
  • dokáže vystoupit až do nadmořské výšky 2000 m.n.m.
  • její vrchní krunýř (karapax) je podlouhlého tvaru, přitom kopulovitě vyklenutý
  • marginální štítky (okrajové štítky krunýře) jsou zřetelně prodloužené a mírně nahoru zahnuté
  • dospělí samci jsou celkově větší a robustnější než samice

ROZMNOŽOVÁNÍ:

  • samice klade 3 – 14 kulovitých vápenitých vajec o průměru 2,5 – 3,5 cm
  • při kladení vajec samice zadníma nohama vyhrabává důlek, ale vzhledem k tomu, v jakých podmínkách žijí, bývá půda občas velmi tvrdá, pro takové případy má samice taktiku, že z kloaky nejdříve uvolňuje tekutinu, aby zeminu namočila a potažmo změkčila

Zajímavosti:

  • jedná se o největší evropskou suchozemskou želvu
  • jejich charakteristický tvar, který dal tomuto druhu i jeho druhové jméno, se objevuje až u dospělých jedinců
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options