ZUBR EVROPSKÝ

(Bison bonasus)

TŘÍDA: savci
ŘÁD: sudokopytníci
ČELEĎ: turovití
VÝŠKA TĚLA: 150 – 195 cm v kohoutku
DÉLKA TĚLA: 180 – 290 cm
HMOTNOST: 320 – 960 kg

VÝSKYT: Ve volné přírodě byl zubr evropský vyhubel na počátku dvacátého století. Podle výzkumů a historických záznamů byl rozšířen ve velké části Evropy a to včetně Skandinávie a Iberského poloostrova. Jeho populace byla zaznamenána i dále na východ k řece Volze a dále po Kavkaz. V současnosti žije ve volné přírodě a zajetí více než 4000 zubrů.

Zubr Evropský výskyt

ZPŮSOB ŽIVOTA:

  • zubři jsou stádová zvířata žijící v rodinných skupinách. Ty tvoří krávy, telata a mladí jedinci ve věku 2 – 3 let. Staří býci jsou samotáři nebo vytváří dvoučlenné skupiny.
  • hlavní složkou potravy zubra jsou trávy a byliny, které tvoří až 90 % jeho jídelníčku. Zbytek připadá na letorosty, listy a kůru stromů. Přirozeným biotopem zubra byly převážně listnaté lesy.

ROZMNOŽOVÁNÍ:

  • říje nastává v srpnu nebo v září a po 9 měsících březosti se rodí jedno mládě.
  • mládě se rychle staví na nohy, avšak je kojeno celých šest měsíců, i když se už ve třech týdnech začíná samo pást

ZAJÍMAVOSTI:

  • zubr evropský je největším suchozemským savcem Evropy a společně s bizonem americkým (Bison bison) jsou jedinými žijícími druhy rodu Bison
  • člověku se většinou vyhýbá; útoky hrozí pouze ze strany samců v říji nebo samic s mláďaty, jsou však jen demonstrační a pronásledování po několika desítkách metrů končí
  • na rozdíl od ostatních zástupců velkých turů se zubr nikdy nekoupe s výjimkou překonávání vodních toků při migraci
  • zubr evropský byl jedním z největších žijících zvířat, která žila na území dnešní České republiky. U nás vyhynul přibližně v polovině 18. století. Na jejich přítomnost na našem území dodnes odkazují místopisné názvy, jako obce Zubří, Zubrnice, vodní toky Zubřina, Zubřinka nebo erby některých šlechtických rodů.
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options