CITES

tygr      ara-ararauna      DSC_3266.JPGU

CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Někdy je tato úmluva označována také jako Washingtonská konvence podle místa, kde byla podepsána.

Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě, protože jejich odchyt či sběr pro mezinárodní obchod je velmi rozsáhlý a je jedním z nejzávažnějších faktorů ohrožujících tyto druhy na přežití. Regulace obchodu je prováděna systémem vývozních a dovozních povolení (tzv. permity CITES), která vystavují příslušné výkonné orgány členských zemí. Tato povolení jsou nutná při přechodu exemplářů CITES přes hranice států. V případě, že obchod ohrožuje daný druh na přežití, povolení nejsou žadateli vydána.

CITES_logo_high_resolution

CITES obsahuje seznamy druhů, kterých se týká. Jsou uvedeny v jednotlivých přílohách:

  • příloha I obsahuje nejvíce ohrožené druhy, jejichž obchodování je na mezinárodní úrovni velice silně regulováno a podřízeno přísnému dozoru
  • příloha II zahrnuje druhy, jejichž obchodování je na mezinárodní úrovni omezeno a podřízeno dozoru
  • příloha III dále zahrnuje druhy lokálně ohrožené, u nichž je za pomoci na mezinárodní úrovni kontrolován a omezen obchod pouze v určitých regionech.

Zoologická zahrada se zaměřuje na zvířata jak chráněná v ČR tak i na druhy, které se nacházejí v přílohách CITES. Aktuální seznam zvířat zařazených v CITES a zároveň chovaných v ZOO Tábor můžete najít zde.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options