Výzkumná činnost

Současným dlouhodobým projektem výzkumného týmu ZOO Tábor je výzkum zaměřený na studium délky života zubrů evropských a bizonů amerických. Cílem projektu je zjistit, čím je délka života ovlivněna na molekulárně-genetické úrovni. Data získaná ve spojitosti s výzkumem mohou být zajímavá nejen z pohledu vědců, ale mohou být cenným přínosem i pro současný reintrodukční program, který se zabývá navrácením zubrů do volné přírody.


Největší rozdíl v délce života mezi pohlavími je u bizonů a zubrů

(publikováno: 23. ledna 2019, Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, originální název publikace: Genus Bison Has the Biggest Sex-Related Difference in Longevity among Mammals)

V publikaci je popsán medián délky života zubrů evropských a bizonů amerických se zjištěním, že samice zubra mají více než dvakrát větší medián délky života než mají samci a samice bizona mají více než třikrát větší medián délky života než samci. Takový rozdíl v mediánu délky života mezi pohlavími nebyl dosud zjištěn u žádného z druhu savců. Významný rozdíl v mediánu délky života je dán vysokou úmrtností mladých jedinců, převážně samců, u obou druhů. Dále bylo v rámci výzkumu zjištěno, že obě linie zubra (nížinná a nížinně-kavkazská) se v mediánu délky života neliší a z tohoto pohledu se tedy jeví stejně životaschopně. Publikovaná data jsou významná pro navazující výzkum na molekulárně-genetické úrovni, kterým se výzkumný tým ZOO Tábor bude dále zabývat.

Zobrazit publikaci

Reintrodukce zubra evropského do české přírody

(publikováno v květnu 2019, sciencemag.cz)
Zobrazit publikaci

(publikováno v květnu 2019, akiko.cz)
Zobrazit publikaci

(publikováno v květnu 2019, agris.cz)
Zobrazit publikaci

(publikováno v červnu 2019, equichannel.cz)
Zobrazit publikaci

(publikováno v červenci 2019, priroda.su)
Zobrazit publikaci (RU)

(publikováno v červenci 2019, zooafisha.ru)
Zobrazit publikaci (RU)

(publikováno v srpnu 2019, sedmagenerace.cz)
Zobrazit publikaci

(publikováno v září 2019, Věda a život)
Zobrazit publikaci (RU)

(publikováno v říjnu 2019, ochranaprirody.cz)
Zobrazit publikaci

(publikováno v říjnu 2019, Ze světa zvířat)
Zobrazit publikaci (RU)

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options