Návštěvní řád

PRAVIDLA PRO VSTUP DO AREÁLU ZOO Tábor

 1. Vjezd do areálu motorovými vozidly je možný pouze na základě povolení provozovatele společnosti Zoologická zahrada Tábor, a. s. Bez povolení je vjezd do areálu přísně zakázán.
 2. Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech určených k parkování.
 3. Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek. Odpadky odkládat pouze na místa k tomu určená.
 4. V celém areálu platí přísný zákaz kouření.
 5. Vstup do areálu se psy je možný pouze v případě, že je má jejich majitel na vodítku, jsou plně ovladatelní a mají očkovací průkaz. Volný pohyb psů, jakož i dalších zvířat po areálu je přísně zakázán.
 6. Návštěvník je povinen uklidit po svém čtyřnohém mazlíčkovi případné exkrementy.
 7. Během prohlídky zoo nevstupujte za ohrazení nebo do jiných veřejnosti neurčených prostor.
 8. Zákaz používání radiomagnetofonů a jiných přehrávačů k hlasité produkci.
 9. Zákaz krmení zvířat, jejich vyrušování nebo ohrožování.
 10. Zákaz hlazení či jakéhokoliv přímého kontaktu se zvířaty. Netýká se zvířat, která jsou v Dětské kontaktní zoo.
 11. Zvířata mají svůj denní režim. Prosíme, nenuťte je k aktivitě drážděním. Pokud chcete tato zvířata spatřit aktivní, navštivte naši zoo v různých denních dobách.
 12. Za bezpečnost dětí, příp. za jimi způsobenou škodu, či jejich nevhodné chování, odpovídají jejich zákonní zástupci, v případě školních zájezdů nebo dětských zotavovacích akcí odpovídá za děti pedagogický dozor.
 13. Zákaz trhání a ničení květeny, stromů, keřů a veškeré další zeleně v zoo a jejím okolí.
 14. V případě poškození majetku nebo zařízení zoo bude požadována po osobě, která tuto škodu způsobila, náhrada škody.
 15. Personál má právo nevpustit do areálu nebo vykázat z areálu podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek nebo osoby narušující řádný provoz a bezpečnost areálu zoo.
 16. Zákaz vnášení alkoholických nápojů.
 17. Přísný zákaz lezení po stromech, ohradách, oploceních, či jiných zařízeních zoo.
 18. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu.
 19. Každý návštěvník se svým vstupem zároveň zavazuje, že bude tato pravidla v plném rozsahu dodržovat a respektovat.
 20. Přísný zákaz vnášení či použití jakýchkoliv pyrotechnických zařízení.
 21. Vstup do areálu zoo s vlastním kolem je přísně zakázán. Pro tyto účely je vyhrazené místo u parkoviště zoo – v kolostavu. Návštěvníci jsou povinni zabezpečit kolo připevněním ke kolostavu pomocí vlastního zámku.
 22. Zakoupená vstupenka je jednorázová. Při opuštění areálu zahrady (při průchodu turnikety) ztrácí zakoupená vstupenka platnost a opětovný návrat do areálu zoologické zahrady na již jednou použitou vstupenku není možný.

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu a přejeme Vám příjemné zážitky.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options