Nervový jed otrávil několik kriticky ohrožených luňáků na území CHKO

Publikováno v: Novinky
Tags:

Bude to někdo důkladně vyšetřovat?

Obec Sedlec nedaleko Mikulova má problém. Tedy přesněji řečeno dost velký problém. V jejím katastru našli pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava už na začátku března uhynulého vzácného luňáka červeného a pitva prokázala koncem měsíce otravu karbofuranem. Nádherný dravec, který patří v ČR ke kriticky ohroženým druhům, byl tedy otráven vysoce toxickým pesticidem, jehož použití, prodej i skladování je v celé Evropské unii zakázáno už od roku 2008! A právě tento týden našli pracovníci CHKO v okolí obce dalšího luňáka, naštěstí ještě živého, který rovněž jeví známky otravy. V Záchranné stanici pro dravé ptáky v Rajhradu teď bojují o jeho život.

Nechci nikoho strašit, ale oba nálezy naznačují, že mezi místními lidmi žije buď přímo travič, nebo člověk, který se zbavil prudce jedovaté látky nezákonným způsobem. Například ji mohl pohodit někam na skládku, kde mnohá volně žijící zvířata včetně luňáků rádi hodují. V každém případě je ten, kdo karbofuran dostal do přírody, bezohledná bestie, která nedbá možného ohrožení nejen zvířat. Tento nebezpečný pesticid totiž způsobuje ochrnutí svalstva včetně dýchacího a otrávená zvířata zpravidla umírají v bolestivých křečích udušením.

Karbofuran neškodí jen ohroženým druhům ptáků, ale celému ekosystému. Prokázalo se, že kvůli jeho užívání hromadně hynou včelstva v širokém okolí, dlouhodobě kontaminuje vody a hromadí se ve vrcholných článcích potravního řetězce. Po aplikaci do půdy je jeho poločas rozpadu až dlouhých 120 dnů, škodit tak může mnoho měsíců po aplikaci. Smrtelná je přitom už velmi malá dávka, pro ptáky kolem 0,5 miligramu na jeden kilogram živé váhy. Pro člověka může být smrtelná dávka odpovídající pouhé jedné čtvrtině kávové lžičky.

I v této složité době, kdy je celá země ochromena rizikem nekontrolovaného šíření koronaviru, je ale zapotřebí rychle jednat. Apeluji proto na odpovědné úřady, aby zakročily a iniciovaly důsledné vyšetření toho, jak a kde se nebezpečná látka do přírody dostala. Ať už byli kriticky ohrožení jestřábovití dravci usmrceni v důsledku nezákonného kladení otrávených návnad, nebo doplatili na neomluvitelnou nedbalost někoho, kdo se jen potřeboval zbavit starého haraburdí z kůlny, je zapotřebí viníka zjistit a přísně potrestat. Tím spíš, že k úhynu luňáků došlo na území chráněné krajinné oblasti.

Pokud bychom podobným činům jen mlčky přihlíželi, přiřadili bychom se k barbarům, kteří ignorují smysl ochrany přírody. Dostali bychom se téměř na roveň těch, kdo se zakázanými vysoce toxickými látkami nakládají, za což hrozí tresty v řádech statisíců až několika milionů korun. Usmrcení chráněného živočicha je pak dokonce trestným činem, za který hrozí až několikaleté vězení. Je nejvyšší čas, aby tito bezohlední traviči byli dopadeni a exemplárně potrestáni.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options