AMAZOŇAN ŽLUTOKRKÝ

amazonan-v2

(Amazona auropalliata)

ANGLICKY: YELLOW-NAPED AMAZON
NĚMECKY: GELBNACKENAMAZONE
RUSKY: ЖЕЛТОШЕЙНЫЙ АМАЗОН

TŘÍDA: ptáci
ŘÁD:    papoušci
ČELEĎ: papouškovití
STUPEŇ OHROŽENÍ V PŘÍRODĚ: Kriticky ohrožený (dle IUCN), zařazen v CITES I
DÉLKA TĚLA:  28 – 38 cm  (s ocasem)
ROZPĚTÍ KŘÍDEL: 20 cm
HMOTNOST:    500 – 650 g
DÉLKA ŽIVOTA: 20 – 30 let ve volné přírodě, 60 – 80 let v zajetí
VÝSKYT:  Honduras, Guatemala, Ekvádor, El Salvador, Mexiko

ZPŮSOB ŽIVOTA:

  • jedná se o sociální zvířata, která žijí ve velkých hejnech
  • potrava se ve volné přírodě skládá z plodů, semen, ořechů, bobulí, květů a pupenů
  • obývají suché savany, křoviny, polosuché lesy a borovicové porosty

ROZMNOŽOVÁNÍ:

  • pohlavní dospělost je dosažena ve dvou letech. V této době dochází k vytváření trvalých partnerských svazků.
  • k námluvám dochází s příchodem teplého počasí – obvykle v dubnu až květnu
  • samice klade 3 – 4 vejce, inkubace trvá 26 – 28 dní. Mláďata opouští hnízdo 26 – 28 dní po vylíhnutí.
  • během inkubace samec hlídá hnízdo a přináší potravu pro samici

ZAJÍMAVOSTI:

  • v místech výskytu je amazoňan žlutokrký velmi oblíbený jako domácí mazlíček, zejména díky jeho schopnosti naučit se mluvit
  • jedinci se svolávají každé ráno a poté při západu slunce hlasitým kurr-owk
  • jsou to zdatní letci, při letech na delší vzdálenost létají v poměrně velké výšce
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options