Čírka sibiřská

Čírka sibiřská

(Anas formosa)

ANGLICKY: Baikal teal

NĚMECKY: Gluckente

RUSKY: Клоктун

TŘÍDA: ptáci

ŘÁD: vrubozobí

ČELEĎ: kachnovití

DÉLKA TĚLA: 39 – 43 cm

ROZPĚTÍ KŘÍDEL: 65 – 75 cm

HMOTNOST: 360 – 520 g

DÉLKA ŽIVOTA: Až 25 let ve volné přírodě

VÝSKYT: V létě hnízdí na Sibiři a v zimě migrují do jižního Japonska, jihovýchodní Číny a Jižní Koreji.

Čírka sibiřská

ZPŮSOB ŽIVOTA:

 • Jsou velmi sociální ptáci a jsou často pozorovány ve velkých skupinách
 • Potravu tvoří především semena, vodní rostliny a bezobratlí živočichové
 • Při sběru potravy z vody potopí pouze přední část těla tak, že zadní část zůstává nad hladinou
 • Samci mají v období páření specifické zbarvení hlavy – zlaté zbarvení na tvářích a zelené na zadní části hlavy, černý pruh na vršku hlavy, který lemují bílé pruhy a černý pruh vedoucí od oka k zobáku. Samice mají nenápadné hnědé zbarvení s tmavšími tečkami a světlejší hlavou a náprsím. Samci mají mimo období páření podobné zbarvení jako samice, ale u některých samců je možné pozorovat zbytky kresby na hlavě

ROZMNOŽOVÁNÍ:

 • Hnízda staví v polích nebo u stromů poblíž jezírek a tůní, ve kterých se páří
 • Samice snáší 4 až 10 vajec za sezónu
 • Mláďata se líhnou po 24–25 dnech
 • O hnízdo se stará jen samice

Zajímavosti:

 • Během dne se drží na vodních plochách a přes noc na polích
 • Jsou považovány za jedny z nejkrásnějších kachen na světě
 • V letech 1980–1990 byly loveny ve velkém množství a jejich populace se snižovala
 • Jsou monogamní vždy po celé pářící období

Stupeň ochrany
Stupeň B dle směrnice EU
• Zařazen do přílohy II úmluvy CITES
Málo dotčený dle IUCN


 

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options