Husice liščí

(Tadorna tadorna)

ANGLICKY: Common shelduck

NĚMECKY: Brandgans

RUSKY: Пеганка

TŘÍDA: ptáci

ŘÁD: vrubozobí

ČELEĎ: kachnovití

DÉLKA TĚLA: 55–65 cm

ROZPĚTÍ: 100–120 cm

HMOTNOST: 0,5–1,6 kg

DÉLKA ŽIVOTA: až 10 let ve volné přírodě

VÝSKYT: Nalézt ji můžeme téměř po celé Evropě a Asii.

ZPŮSOB ŽIVOTA:

• Preferuje mělká pobřeží s vysokou salinitou, ale nalézt ji můžeme i na sladkovodních plochách ve vnitrozemí
• Potravu tvoří především bezobratlí, obzvláště pak drobní korýši a měkkýši
• Převážně bílá kachna s červeným zobákem, který je u samců ještě zvýrazněn červeným hrbolem u jeho kořene
• Ruční letky jsou černé, zatímco loketní mají sytě zelené zbarvení

ROZMNOŽOVÁNÍ:

• Hnízda si staví především v opuštěných norách a dutinách stromů a vystýlá si je tlustou vrstvou prachového peří
• Samice snáší až 13 vajec
• Mláďata se líhnou po 28–30 dnech
• Po vylíhnutí se o mláďata starají obě pohlaví po dobu asi 2 měsíců

ZAJÍMAVOSTI:

• V Česku ji můžeme nalézt hnízdit například na jižní Moravě nebo Českobudějovicku
• Jedná se o relativně společenský druh, který si vytváří hnízda v těsné blízkosti jiných párů
• Patří mezi tažné ptáky

Stupeň ochrany

Kriticky ohrožený druh dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR
Málo dotčený dle IUCN Redlist

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options