Jeřáb mandžuský

Jeřáb mandžuský

(Grus japonensis)

ANGLICKY: Red-crowned crane

NĚMECKY: Mandschurenkranich

RUSKY: Японский журавль

TŘÍDA: ptáci

ŘÁD: Krátkokřídlí

ČELEĎ: Jeřábovití

VELIKOST: Do 1.6 m, rozpětí křídel 220-250 cm

HMOTNOST: do 15 Kg

DÉLKA ŽIVOTA: 30 let, v lidské péči až 60

VÝSKYT: Východní Asie

STUPEŇ OHROŽENÍ: Druh dle klasifikace IUCN Red List kategorizován jako ohrožený

jerab-vyskyt
ZPŮSOB ŽIVOTA:

  • Obývá hluboké rákosiny i porosty dalších mokřadních rostlin v bažinách a mokré louky
  • loví malé obojživelníky, vodní hmyz, bezobratlé a rostliny mokřadů a močálů

ROZMNOŽOVÁNÍ:

  • hnízdí na jaře a v létě na Sibiři, také na Kurilských ostrovech a ostrově Sachalinu, na podzim odlétají hejna ptáků do Koreje, Japonska, Číny, na Taiwan a jiných zemí východní Asie kde přezimují
  • Samice klade do hnízda dvě vejce, obvykle však přežívá jen jedno mládě
  • V době toku provádějí jeřábi nádherné zásnubní tance

ZAJÍMAVOSTI:

  • Je ohrožován zejména destrukcí a mizením mokřadů, a to nejen v oblastech zimování, ale i v oblastech hnízdění
  • Je odhadováno, že ve volné přírodě žije asi 2500 jedinců.
  • Je druhým nejvzácnějším jeřábem na světě
  • V Japonsku je jeřáb mandžuský nazýván tančó, je národním symbolem a je chráněn zvláštním zákonem jako národní kulturní bohatství.
  • V taoismu je symbolem dlouhověkosti a nesmrtelnosti
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options