LEV PUSTINNÝ

lev-pustinny
(Panthera leo)

ANGLICKY: LION

NĚMECKY: LÖWE

RUSKY: ЛЕВ

TŘÍDA: savci

ŘÁD:    šelmy

ČELEĎ: kočkovití

DÉLKA TĚLA: 2,7 – 3,2 m s ocasem

VÝŠKA TĚLA: až 1,3 m v kohoutku

HMOTNOST: 150 – 220 kg

DÉLKA ŽIVOTA: ve volné přírodě 12 – 15 let, v zajetí až 20 let

STUPEŇ OHROŽENÍ V PŘÍRODĚ: druh zařazen na seznam CITES; na listině ohrožených druhů IUCN je africká subpopulace označená jako zranitelná, indická subpopulace jako ohrožená

VÝSKYT: lvi obývají stepní, lesostepní a polopouštní oblasti převážně východní a v menší míře i západní subsaharské Afriky v počtu 20 až 30 tisíc kusů (nejnižší odhady hovoří o pouhých deseti tisících)

lev pustinný

ZPŮSOB ŽIVOTA:

 • žije ve smečkách, které čítají nejčastěji 20 – 30 jedinců
 • většinou loví samice, samci se na lovu podílejí jen zřídka
 • ačkoliv loví samice, přednostní právo na ulovenou kořist má vždy dominantní samec
 • lvice se na kořist vrhnou, strhnou ji na zem a zlomí jí vaz, nebo udusí stisknutím hrdla
 • v období sucha číhají lvi na kořist často u napajedel

ROZMNOŽOVÁNÍ:

 • základem smečky je několik příbuzných samic, jejich mláďata a koalice samců (1 – 10), kteří se ke smečce připojili
 • samci nebo koalice samců čelí silné konkurenci o držení teritoria; průměrně teritorium ovládají 2 – 3 roky, u větších samčích koalic i déle
 • samice nebo koalice samců bojují o smečku s rezidentními samci
 • převzetí smečky je spojeno se zabitím nejmladších mláďat novými vládci smečky
 • lvice rodí mláďata průměrně jednou za dva roky, průměrný počet jsou tři lvíčata
 • lvíčata se rodí slepá se srstí pokrytou tmavými skvrnami, které jim do šesti měsíců mizí
 • lvice vodí mláďata na lov od 4. – 8. týdne věku

ZAJÍMAVOSTI:

 • hlavní role hřívy spočívá v rozpoznání „kvality samce“. Její velikost a zbarvení je znamením kondice, přičemž se zdá, že lvi vnímají tmavou barvu jako signál dominance. Hříva také chrání hrdlo samce v boji s jiným lvem
 • hříva samcům roste do 5 let věku
 • lvi tráví spánkem a odpočinkem až 20 hodin denně
 • lev pustinný je po tygrovi druhou největší kočkovitou šelmou
 • lvi mají široký repertoár zvuků: vrčení, předení, syčení, kašel, mňoukání a řev – tím se ozývají nejčastěji v noci, je slyšet až na vzdálenost 8 km
 • současně rozlišujeme 8 poddruhů. Lev berberský je v přírodě více než 100 let vyhuben a žije pouze v zoologických zahradách. Africká populace lvů je odhadována na cca 20 000 jedinců. Další populace lva se nachází mimo Afriku, v Indii (pouze v rezervaci Gir Forest National Park)
VÍCE O LVECH V NAŠÍ ZOO
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options