MARA STEPNÍ

(Dolichotis patagonum)

ANGLICKY: Patagonian mara

NĚMECKY: Großer Pampashase

RUSKY: Патагонского Мара

TŘÍDA: savci

ŘÁD: hlodavci

ČELEĎ: morčatovití

DÉLKA TĚLA: 69 – 75 cm

VÝŠKA TĚLA: 45 cm

HMOTNOST: 9 – 16 kg

DÉLKA ŽIVOTA: 15 a více let

STUPEŇ OHROŽENÍ V PŘÍRODĚ: Druh zařazen na listinu ohrožených druhů IUCN a klasifikován jako téměř ohrožený druh

VÝSKYT: Obývají pampy a horské polopouště ve střední a jižní Argentině

ZPŮSOB ŽIVOTA:

 • obývají otevřenou suchou krajinu, kde si vyhrabávají rozsáhlé podzemní nory dlouhé i více než 5 metrů, v nichž tráví noc a odchovávají mláďata
 • aktivní jsou přes den, velmi často je lze zastihnout, jak se vyhřívají na slunci
 • v nebezpečí se zachraňují rychlým během a dlouhými skoky
 • konzumují různorodou vegetaci – trávu, listy keřů a plody

ROZMNOŽOVÁNÍ:

 • žijí v trvalých párech, menší skupinky tvoří jen v období rozmnožování
 • březost trvá 83 – 90 dní, ve vrhu jsou většinou dvě mláďata a porod probíhá před norou
 • mláďata jsou značně vyspělá, ihned se jim otevírají oči a zalézají do nory, kde mohou být již mláďata jiných rodičovských párů
 • samice svolává všechna mláďata na povrch pronikavým voláním a po čichu rozeznává vlastní mláďata, která nakojí a cizí odhání
 • samec na mláďata dohlíží při pasení, pasou se již od prvních dnů života
 • pohlavní dospělosti dosahují již ve 4 – 6 měsících

ZAJÍMAVOSTI:

 • blízkým příbuzným je morče divoké, ale také kapybara
 • na vzdálenost přesahující kilometr mohou vyvinout rychlost až 45 km/h
 • po celý život jim dorůstají horní i dolní řezáky, a proto si je musí obrušovat pojídáním tvrdých stébel
 • vydrží dlouho bez vody, jelikož jejich tělo je schopno hospodařit s vodou obsaženou v rostlinách
 • ohrožuje je ztráta habitatu, lov a konkurence s velkými introdukovanými býložravci
 • několikrát byly vysazeny na různých místech Evropy i v naší republice, nikdy však nezdomácněly z důvodu příliš vlhkého podnebí
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options