Polák velký

(Aythya ferina)

ANGLICKY: Common pochard

NĚMECKY: Tafelente

RUSKY: Красноголо́вый ныро́к

TŘÍDA: ptáci

ŘÁD:    vrubozobí

ČELEĎ: kachnovití

DÉLKA TĚLA: 67–75 cm

ROZPĚTÍ KŘÍDEL: 44–48 cm

HMOTNOST: až 1 kg

DÉLKA ŽIVOTA: až 8 let ve volné přírodě

VÝSKYT: Většina Evropy a střední Asie s občasným rozšířením na sever Afriky a do Malé Asie.

ZPŮSOB ŽIVOTA:

 • Vyskytuje se převážně u mělkých sladkovodních ploch
 • Tvoří velká hejna, která se často mísí i s jinými druhy kachen
 • Stravují se především rostlinnou potravou, ale může se potápět i pro menší korýše, vodní hmyz a jejich larvy
 • Polák velký je typický svou pohlavní dvoutvárností. Zatímco samice má nenápadné šedohnědé zbarvení, samec je typický sytě zrzavým zbarvením hlavy a krku

ROZMNOŽOVÁNÍ:

 • Hnízda si staví zpravidla v hustých porostech vegetace
 • Samice snáší 5 až 18 vajec
 • Mláďata se líhnou po 23–28 dnech
 • Mláďata opouští hnízdo téměř ihned po vylíhnutí a osamostatňují se do 2 měsíců

ZAJÍMAVOSTI:

 • Polák velký byl Českou společností ornitologickou (ČSO) zvolen ptákem roku 2023, zvolením bylo upozorněno na skutečnost, že přes výrazně klesající stavy a celosvětové ohrožení je Polák velký v České republice zařazen stále mezi lovnou zvěř
 • U české populace došlo mezi roky 1980–2022 k poklesu stavu o 60%
 • Vejce někdy snáší i do hnízd příbuzného poláka chocholačky

Stupeň ochrany

 • Kriticky ohrožený druh dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR
 • Málo dotčený dle IUCN Redlist
 •  

  Change in Theme Options or on the cause edit page
  Change in Theme Options or on the cause edit page
  Change this in Theme Options
  Change this in Theme Options