Sova pálená

Sova pálená

(Tyto alba)

ANGLICKY: Barn owl

NĚMECKY: Schleiereule

RUSKY: Обыкновенная сипуха

TŘÍDA: ptáci

ŘÁD: sovy

ČELEĎ: sovovití

DÉLKA TĚLA: 33 – 39 cm

HMOTNOST: 0,2 – 0,4 kg

ROZPĚTÍ KŘÍDEL: 80 – 95 cm

DÉLKA ŽIVOTA:až  18 let

STUPEŇ OHROŽENÍ V PŘÍRODĚ: zařazen v celosvětovém seznamu CITES, silně ohrožený dle vyhlášky MŽP ČR

VÝSKYT: Žije na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy, obývá spíše teplejší oblasti

ZPŮSOB ŽIVOTA:

  • Původně sovy pálené žily v otevřené krajině se skalami či světlými lesy, postupem času se ale přizpůsobily blízkosti člověka. V současnosti tak hnízdí hlavně v budovách, převážně na půdách, oblíbily si ale také věže kostelů, zříceniny a zemědělské usedlosti
  • Zemědělcům pomáhají tím, že v okolí loví hraboše a myši
  • Hlavním predátorem sov pálených je kuna skalní
  • Převážnou část potravy (až 95 %) tvoří drobní savci, nejoblíbenějším úlovkem jsou hraboši polní
  • Občas uloví i malé ptáky, obojživelníky nebo hmyz

ROZMNOŽOVÁNÍ:

  • Sova pálená vytváří trvalé páry, které většinou zůstávají věrní místu hnízdění
  • Tok začíná podle počasí během února či března, první hnízdění se odehrává obvykle v dubnu, druhé pak v červenci nebo srpnu
  • Na vejcích sedí pouze samice, které samec přináší potravu. Vylíhnutá mláďata pak krmí oba rodiče
  • Z hnízda mladé sovy poprvé vylétnou po zhruba 60 dnech

Zajímavosti:

  • Sova pálená má velmi dobrý sluch, díky kterému dokáže přesně lokalizovat svou kořist
  • Kořist loví převážně v noci, nízkým neslyšným letem těsně nad zemí
  • Sovy pálené z volné přírody postupně mizí, podle některých odhadů přežívá na českém území už jen 150 až 450 párů, v Česku je tak sova pálená silně ohroženým druhem
  • Největším nebezpečím je pro ně člověk, nejčastější zjištěnou příčinou smrti je srážka s autem či vlakem
  • Velké riziko představuje také používání jedů pro hubení hlodavců, kteří tvoří podstatnou část potravy těchto sov
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options