Naučme se s divokými zvířaty žít, ne je znovu vyvraždit

Publikováno v: Novinky, ZOO v médiích
Tags:

Nekontrolované rozšiřování zemědělsky obdělávané půdy a nenasytná urbanizace české krajiny vedly v  minulosti k vyhynutí mnoha dříve běžných živočišných druhů. Z českých luhů a hájů tak zmizela i tak impozantní zvířata, jako jsou zubr evropský či vlk obecný. V posledních letech se však v přírodě dříve vyhubená zvířata pomalu vrací. Tuto dobrou zprávu však někteří vnímají naopak a chtějí proti tomu bojovat. Typická je v tomto ohledu snaha o eliminaci vlčích smeček, které se v Česku pomalu vytváří.

Zatímco až dosud šlo hlavně o rétorická cvičení a brojení proti vlkům v médiích, nyní došlo k první konkrétní bezprecedentní akci. Královéhradecký krajský úřad vydal výjimku na lov problémových jedinců vlka obecného. Jde o první takové rozhodnutí v ČR a týká se 17 honiteb na Trutnovsku. Přestože nejde o bezprostřední povolení k odstřelu (o tom rozhodne až takzvaný pohotovostní štáb), jde o prolomení pomyslné červené linie. Obávám se, že podobná rozhodnutí budou brzy následovat. Proto se proti tomu musíme postavit hned na začátku. Ostatně ani ono aktuální rozhodnutí zatím nenabylo právní moci, takže lze proti němu podat námitky.

Trvám na tom, že odstřel zdravého zvířete je čiré barbarství. O to větší, že v případě vlka jde o chráněnou šelmu, kterou člověk z naší krajiny už jednou zcela vyhubil. Vlk obecný je v současnosti u nás chráněn jako kriticky ohrožený druh, jeho zabití je tak trestným činem. Vztahuje se na něj také takzvaná Bernská úmluva, teda Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, podle níž je vlk přísně chráněným živočichem.

Strach z vlka je naprosto nesmyslný a uměle zvyšovaný nejrůznějšími bajkami a pohádkami v čele s tou O Červené Karkulce. Na rozdíl od toho smyšleného příběhu však člověku riziko od vlka prakticky nehrozí. Jde o nesmírně plachou šelmu, která se člověku zdaleka vyhne. Jedinou výjimkou by byl jedinec nakažený vzteklinou, což je u nás takřka vyloučené. Na našem území se žádný případ vztekliny neobjevil už od roku 2002. Ve skutečnosti nehrozí riziko ani jinde. V celé Evropě není od roku 1974 prokázán žádný případ, že by zdravý a volně žijící vlk zabil člověka. Na základě těchto fakt lze říct, že zdravý vlk je pro člověka neškodný.

Vlci naopak byli a jsou pro člověka prospěšní. Jako výborní lovci pomáhají regulovat divoce žijící kopytníky a snižovat jejich přemnožení. Výrazně také zlepšují zdravotní stav zvěře, protože selektivně loví hlavně staré a nemocné kusy, čímž zlepšují i její věkovou strukturu. Člověk by si měl proto jejich návratu vážit a ne proti němu bojovat.

Královéhradecký krajský úřad argumentuje údajnou ztrátou plachosti některých jedinců vlka. Na jaře se měli někteří vlci údajně přiblížit k člověku na 30 až 40 metrů. Pravděpodobně šlo o mladší jedince, kteří jsou přirozeně zvědaví. Podobné chování je u vlků, kteří žijí v blízkosti lidských sídel, obvyklé. Zkušenosti s tím mají například ve Španělsku, kde s vlky v blízkosti žijí odnepaměti a pravidelně se s nimi potkávají. Přesto poslední nevyprokovokovaný vlčí útok tam evidují naposledy v roce 1975.

Že jsou obavy z údajné ztráty vlčí plachosti zbytečné, dokázali už před časem švýcarští přírodovědci v rozsáhlé studii o chování vlků v krajině ovládané člověkem. Podle ní jde o přirozený vývoj, který není pro člověka nijak nebezpečný. Proto je současné rozhodnutí povolit odstřel absolutně neadekvátní. Obávám se, že jde pouze o ústupek myslivecké lobby, která chce rozšířit okruh svých trofejí. Žádný racionální důvod k takovému rozhodnutí nevidím. Zabíjet jakékoliv volně žijící zvíře natož přísně chráněné je možné pouze v sebeobraně v případě bezprostředního ohrožení života. Zcela jistě takovým ohrožením není to, že se zvědavé zvíře člověku přiblíží na několik desítek metrů, načež samo v poklidu zmizí. I v případě, že se objeví opravdu agresivní a pro člověka nebezpečný vlčí jedinec (takový se ale v Evropě prokazatelně neobjevil už několik desítek let), lze to řešit jinak a humánněji. Ideální je jeho odchyt a převoz do některé z vlčích rezervací. Odstřel je v takovém případě neospravedlnitelný a považoval bych ho za barbarství a zbytečné vraždění.

Pomozte nám v naší snaze zabránit tomuto barbarství a podepište petici, kterou jsme založili na www.petice.com/vlci

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options