OSTRALKA ŠTÍHLÁ

Dollarphotoclub_75633070

(Anas acuta)

ANGLICKY: PINTAIL

NĚMECKY: SPIESSENTE

RUSKY: ШИЛОХВОСТЬ

TŘÍDA: ptáci

ŘÁD:    vrubozobí

ČELEĎ: kachnovití

STUPEŇ OHROŽENÍ V PŘÍRODĚ: v ČR zařazena mezi ohrožené druhy

DÉLKA TĚLA: 51 – 62 cm

HMOTNOST:      400 – 1 300 g

DÉLKA ŽIVOTA: 2 – 20 let

VÝSKYT: Evropa, Asie a Severní Amerika. Obývá vodní nádrže nejčastěji v otevřené krajině jako je lesotundra nebo tundra. V zimě se zdržuje v ústí velkých řek, v sezóně v zaplavených oblastech a na pobřeží moře.

ostralka

ZPŮSOB ŽIVOTA:

 • žije na mělkých bahnitých rybnících a jezerech
 • zdržuje se v hustých porostech na březích
 • je to tažný pták
 • vyskytuje se v severských jehličnatých lesích. Přezimuje ve střední a západní Evropě, v okolí Středozemního moře, nebo až v tropické Africe.
 • je jednou z nejrozšířenějších kachen. Je totiž velmi přizpůsobivá a při hledání potravy není nijak vybíravá. Díky tomu si rychle zvykne i v nových prostředích s horšími podmínkami
 • potravu tvoří semena i zelené části rostlin, hmyz, červi, vajíčka i pulci obojživelníků, příležitostně také malé žabky nebo rybky

ROZMNOŽOVÁNÍ:

 • v období rozmnožování mnozí samci své vyvolené pronásledují ve vzduchu
 • hnízdo podobné hnízdu kachny divoké staví na zemi v trávě až 100 metrů od vody
 • mláďata vodí 7 týdnů
 • v době páření hnízdí páry společně
 • hnízdo nebývá příliš kryto, na vejcích sedí pouze samice

ZAJÍMAVOSTI:

 • v České republice hnízdila ostralka vždy jen ojediněle a nepravidelně, jedinou oblastí pravidelného hnízdění bylo dolní Podyjí, ovšem jen do výstavby Novomlýnských nádrží
 • silně a rychle mávající křídla letícího hejna ostralek vyvolávají do daleka slyšitelný svištivý zvuk
 • kačer ostralky na rozdíl od většiny ostatních druhů kachen doprovází svou družku, když vede čerstvě vylíhlá mláďata z hnízda do vody
 • v České republice je prohlášena za kriticky ohrožený druh, podle zákona zvláště chráněný
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options