ŽELVA ZELENAVÁ

(Testudo hermanni boettgeri)

ANGLICKY: Hermann’s tortoise

NĚMECKY: Griechische Landschildkröte

RUSKY: Балканская черепаха

TŘÍDA: plazi

ŘÁD: želvy

ČELEĎ: želvovití

DÉLKA TĚLA: 20 cm

HMOTNOST: 2,8 kg

DÉLKA ŽIVOTA: až 100 let

STUPEŇ OHROŽENÍ V PŘÍRODĚ: druh je zařazený v celosvětovém seznamu CITES; dle kategorizace IUCN je charakterizován jako téměř ohrožený

VÝSKYT: rozšířena je především v oblasti Řecka, balkánských států (až po Dunaj). Některé poddruhy žijí v Itálii, na Baleárech, Korsice, Sardinii, v jižní Francii a východním Španělsku

ZPŮSOB ŽIVOTA:

  • želva zelenavá má ráda volné stepní krajiny zarostlé keři, které poskytují dostatek stínu, se spoustou kamení
  • ráda se schovává, a i když je aktivní ve dne, z úkrytu vylézá raději za šera, protože jí horko nesvědčí
  • vrchní část krunýře (karapax) má žluto-hnědé nebo hnědo-černé zabarvení

ROZMNOŽOVÁNÍ:

  • souboj dvou i více samečků želv zelenavých probíhá tak, že se samci v první řadě zastrašují syčením, výhružným otevíráním tlamy a kroužením okolo sebe
  • v případě, že i tak impozantní předvedení vlastní síly nezbaví soupeře bojovné nálady, následuje brutální útok
  • samečci do sebe prudce naráží krunýřem, snaží se jeden druhého odtlačit do nevýhodné pozice a převrátit na záda
  • samice klade 2 – 15 podlouhlých narůžovělých vajec
  • inkubace vajec trvá 58 – 90 dní

ZAJÍMAVOSTI:

  • nejvíce rozšířená a oblíbená želva v domácím chovu u nás
  • na rozdíl od ostatních želv rodu Testudo se u želvy zelenavé vyskytuje zpravidla párový nadocasní štítek
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options