PUŠTÍK OBECNÝ

20150721_175055

(Strix aluco)

ANGLICKY: TAWNY OWL

NĚMECKY: WALDKAUZ

RUSKY: ОБЫКНОВЕННЫЙ НЕЯСЫТЬ

TŘÍDA: ptáci

ŘÁD: sovy

ČELEĎ: puštíkovití

STUPEŇ OHROŽENÍ V PŘÍRODĚ: druh zařazen v celosvětovém seznamu CITES

DÉLKA TĚLA: 35 – 50 cm

HMOTNOST: 0,4 – 0,7 kg

ROZPĚTÍ KŘÍDEL: cca 100 cm

DÉLKA ŽIVOTA: až 18 let

VÝSKYT: Kromě severních oblastí žije v Evropě, v severozápadní části Afriky a v některých oblastech Asie.

ZPŮSOB ŽIVOTA:

  • loví výhradně za tmy
  • sedí na vyvýšených místech a ostrým zrakem a sluchem sleduje okolí a vyhlíží kořist
  • živí se hlavně malými savci, ptáky, obojživelníky a hmyzem
  • nemá problém ulovit také menšího ptáka

ROZMNOŽOVÁNÍ:

  • samice klade 3 – 5 vajec
  • mláďata se klubou po 30 dnech. Na vejcích sedí pouze samice a samec obstarává potravu
  • mláďata se vzdalují z hnízda ve věku asi čtyř týdnů a osamostatňují se teprve 2 – 3 měsíce po opuštění hnízda

Zajímavosti:

  • jakmile uvidí svoji kořist, potichu sklouzne ze svého útočiště až k ní a tiše se nad ní vznáší. K tomu mu slouží měkké opeření a zubaté hřebínky na předním okraji per ručních letek, které zabraňuje šustění křídel. Čtyři ostré pařáty natáhne daleko před sebe a těmi kořist usmrtí.
  • kromě výra je puštík obecný jedinou sovou, která může způsobit větší škody na menší lovné zvěři. K tomu však dochází jen za velkého nedostatku potravy.
  • Na českém území jeho populace kolísá v rozmezí 6 až 9 tisíc jedinců, na Slovensku žije 2,5 až 3 tisíce puštíků.
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options