ZUBR EVROPSKÝ

(Bison bonasus)

ANGLICKY: EUROPEAN BISON

NĚMECKY: WISENT

RUSKY: ЗУБР ЕВРОПЕЙСКИЙ

TŘÍDA: savci 

ŘÁD: sudokopytníci

ČELEĎ: turovití

STUPEŇ OHROŽENÍ V PŘÍRODĚ: Zařazen na listinu ohrožených druhů IUCN a klasifikován jako zranitelný druh.

DÉLKA TĚLA: až 3 m

VÝŠKA TĚLA: 180–195 cm

HMOTNOST: 530–920 kg

DÉLKA ŽIVOTA: až 25 let

VÝSKYT: Dříve žil v rozlehlých smíšených lesích Evropy a v listnatých lesostepích Asie – od Kavkazu a západního Ruska po východní Sibiř a severovýchodní Čínu. Dnes se vyskytuje především v Evropě.

 

 

ZPŮSOB ŽIVOTA:

 • zubři jsou stádová zvířata žijící v rodinných skupinách tvořených krávami, telaty a mladými samci ve věku 2–3 roky. Dospělí býci jsou samotáři nebo vytváří dvoučlenné skupiny
 • hlavní složkou potravy zubra jsou trávy a byliny, které tvoří až 90 % jeho jídelníčku, zbytek připadá na listy a kůru stromů
 • přirozeným biotopem zubra byly převážně listnaté lesy

ROZMNOŽOVÁNÍ:

 • říje nastává v srpnu nebo v září a po 9 měsících březosti se rodí jedno mládě
 • matka kojí mládě 6 měsíců, ale po třech týdnech se už začíná i samo pást

ZAJÍMAVOSTI:

 • zubr evropský je největším suchozemským savcem Evropy a společně s bizonem americkým (Bison bison) jsou jedinými žijícími druhy rodu Bison
 • člověku se většinou vyhýbá, útoky hrozí pouze od samců v říji nebo samic s mláďaty, jsou však jen demonstrační a pronásledování po několika desítkách metrů končí
 • na rozdíl od ostatních zástupců velkých turů se zubr nikdy nekoupe, s výjimkou překonávání vodních toků při migraci
 • zubr evropský byl jedním z největších zvířat, která žila na území dnešní ČR. Vyhuben byl u nás přibližně v polovině 18. století
 • na jejich přítomnost na našem území dodnes odkazují místopisné názvy, jako například obce Zubří a Zubrnice, vodní toky Zubřina či Zubřinka nebo erby některých šlechtických rodů
 • chovy zubrů v Evropě jsou řízené v rámci EBSB (Evropská plemenná kniha)

 

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options